13°C آفتابی
اوقات شرعی
 • چهارشنبه،21 آذر 1397
 • ورود
 
     
   • آمار روز به روز شهر

    برآورد می شود از ابتدای سال 96:

    »  جمعیت شهر مشهد تا امروز  3148687   نفر

    »  میزان تولید زباله تا این لحظه   1552354   تن

    »  تعداد مسافر ورودی به پایانه مسافربری مشهد تا امروز   19107744   نفر

    »  هزینه نظافت معابر شهر تا امروز   1523173676712   ریال

    »  تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده تا امروز   7764   عدد

    »  تعداد پایانکار ساختمانی صادر شده تا امروز   17614   عدد