25°C آفتابی
اوقات شرعی
 • شنبه،04 فروردین 1397
 • ورود
 
     
   • آمار روز به روز شهر

    برآورد می شود از ابتدای سال 96:

    »  جمعیت شهر مشهد تا امروز  3110815   نفر

    »  میزان تولید زباله تا این لحظه   906359   تن

    »  تعداد مسافر ورودی به پایانه مسافربری مشهد تا امروز   11156262   نفر

    »  هزینه نظافت معابر شهر تا امروز   889321339726   ریال

    »  تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده تا امروز   4533   عدد

    »  تعداد پایانکار ساختمانی صادر شده تا امروز   10284   عدد