6°C 
اوقات شرعی
 • چهارشنبه،30 آبان 1397
 • ورود
 
     
   • آمار روز به روز شهر

    برآورد می شود از ابتدای سال 96:

    »  جمعیت شهر مشهد تا امروز  3145663   نفر

    »  میزان تولید زباله تا این لحظه   1500773   تن

    »  تعداد مسافر ورودی به پایانه مسافربری مشهد تا امروز   18472835   نفر

    »  هزینه نظافت معابر شهر تا امروز   1472561893150   ریال

    »  تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده تا امروز   7506   عدد

    »  تعداد پایانکار ساختمانی صادر شده تا امروز   17029   عدد