21°C آفتابی
اوقات شرعی
 • جمعه،31 فروردین 1397
 • ورود
 
     
   • آمار روز به روز شهر

    برآورد می شود از ابتدای سال 96:

    »  جمعیت شهر مشهد تا امروز  3114703   نفر

    »  میزان تولید زباله تا این لحظه   972677   تن

    »  تعداد مسافر ورودی به پایانه مسافربری مشهد تا امروز   11972573   نفر

    »  هزینه نظافت معابر شهر تا امروز   954393632876   ریال

    »  تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده تا امروز   4864   عدد

    »  تعداد پایانکار ساختمانی صادر شده تا امروز   11037   عدد