10°C 
اوقات شرعی
 • پنج شنبه،02 فروردین 1397
 • ورود
 
     
   • آمار روز به روز شهر

    برآورد می شود از ابتدای سال 96:

    »  جمعیت شهر مشهد تا امروز  3110527   نفر

    »  میزان تولید زباله تا این لحظه   901446   تن

    »  تعداد مسافر ورودی به پایانه مسافربری مشهد تا امروز   11095794   نفر

    »  هزینه نظافت معابر شهر تا امروز   884501169863   ریال

    »  تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده تا امروز   4508   عدد

    »  تعداد پایانکار ساختمانی صادر شده تا امروز   10228   عدد