5°C 
اوقات شرعی
 • سه شنبه،29 آبان 1397
 • ورود
 
     
   • آمار روز به روز شهر

    برآورد می شود از ابتدای سال 96:

    »  جمعیت شهر مشهد تا امروز  3145519   نفر

    »  میزان تولید زباله تا این لحظه   1498317   تن

    »  تعداد مسافر ورودی به پایانه مسافربری مشهد تا امروز   18442601   نفر

    »  هزینه نظافت معابر شهر تا امروز   1470151808219   ریال

    »  تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده تا امروز   7493   عدد

    »  تعداد پایانکار ساختمانی صادر شده تا امروز   17001   عدد