15°C آفتابی
اوقات شرعی
 • پنج شنبه،26 مهر 1397
 • ورود
 
     
   • آمار روز به روز شهر

    برآورد می شود از ابتدای سال 96:

    »  جمعیت شهر مشهد تا امروز  3140767   نفر

    »  میزان تولید زباله تا این لحظه   1417260   تن

    »  تعداد مسافر ورودی به پایانه مسافربری مشهد تا امروز   17444886   نفر

    »  هزینه نظافت معابر شهر تا امروز   1390619005479   ریال

    »  تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده تا امروز   7088   عدد

    »  تعداد پایانکار ساختمانی صادر شده تا امروز   16081   عدد