14°C 
اوقات شرعی
 • چهارشنبه،02 آبان 1397
 • ورود
 
     
   • آمار روز به روز شهر

    برآورد می شود از ابتدای سال 96:

    »  جمعیت شهر مشهد تا امروز  3141631   نفر

    »  میزان تولید زباله تا این لحظه   1431998   تن

    »  تعداد مسافر ورودی به پایانه مسافربری مشهد تا امروز   17626289   نفر

    »  هزینه نظافت معابر شهر تا امروز   1405079515068   ریال

    »  تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده تا امروز   7162   عدد

    »  تعداد پایانکار ساختمانی صادر شده تا امروز   16248   عدد