5°C 
اوقات شرعی
 • چهارشنبه،03 بهمن 1397
 • ورود
 
     
   • آمار روز به روز شهر

    برآورد می شود از ابتدای سال 96:

    »  جمعیت شهر مشهد تا امروز  3102175   نفر

    »  میزان تولید زباله تا این لحظه   758983   تن

    »  تعداد مسافر ورودی به پایانه مسافربری مشهد تا امروز   9342235   نفر

    »  هزینه نظافت معابر شهر تا امروز   744716243835   ریال

    »  تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده تا امروز   3796   عدد

    »  تعداد پایانکار ساختمانی صادر شده تا امروز   8612   عدد