10°C ابری
اوقات شرعی
 • چهارشنبه،01 آذر 1396
 • ورود
 
     
   • آمار روز به روز شهر

    برآورد می شود از ابتدای سال 96:

    »  جمعیت شهر مشهد تا امروز  3096211   نفر

    »  میزان تولید زباله تا این لحظه   606695   تن

    »  تعداد مسافر ورودی به پایانه مسافربری مشهد تا امروز   7467741   نفر

    »  هزینه نظافت معابر شهر تا امروز   595290978082   ریال

    »  تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده تا امروز   3034   عدد

    »  تعداد پایانکار ساختمانی صادر شده تا امروز   6884   عدد