13°C اکثرا آفتابی
اوقات شرعی
 
     
   • آمار روز به روز شهر

    برآورد می شود از ابتدای سال 96:

    »  جمعیت شهر مشهد تا امروز  3145231   نفر

    »  میزان تولید زباله تا این لحظه   1493404   تن

    »  تعداد مسافر ورودی به پایانه مسافربری مشهد تا امروز   18382133   نفر

    »  هزینه نظافت معابر شهر تا امروز   1465331638356   ریال

    »  تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده تا امروز   7469   عدد

    »  تعداد پایانکار ساختمانی صادر شده تا امروز   16945   عدد