12°C 
اوقات شرعی
 • چهارشنبه،09 فروردین 1396
 • ورود
 
     
   • آمار روز به روز شهر

    برآورد می شود از ابتدای سال 94:

    »  جمعیت شهر مشهد تا امروز  3029416   نفر

    »  میزان تولید زباله تا این لحظه   679912   تن

    »  تعداد مسافر ورودی به پایانه مسافربری مشهد تا امروز   12218807   نفر

    »  هزینه نظافت معابر شهر تا امروز   600616051517   ریال

    »  تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده تا امروز   7301   عدد

    »  تعداد پایانکار ساختمانی صادر شده تا امروز   12652   عدد