24°C 
اوقات شرعی
 • سه شنبه،03 مرداد 1396
 • ورود
 
     
   • آمار روز به روز شهر

    برآورد می شود از ابتدای سال 94:

    »  جمعیت شهر مشهد تا امروز  3052028   نفر

    »  میزان تولید زباله تا این لحظه   894430   تن

    »  تعداد مسافر ورودی به پایانه مسافربری مشهد تا امروز   16073939   نفر

    »  هزینه نظافت معابر شهر تا امروز   790115233547   ریال

    »  تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده تا امروز   9605   عدد

    »  تعداد پایانکار ساختمانی صادر شده تا امروز   16644   عدد