6°C 
اوقات شرعی
 • سه شنبه،29 اسفند 1396
 • ورود
 
     
   • آمار روز به روز شهر

    برآورد می شود از ابتدای سال 96:

    »  جمعیت شهر مشهد تا امروز  3110239   نفر

    »  میزان تولید زباله تا این لحظه   896534   تن

    »  تعداد مسافر ورودی به پایانه مسافربری مشهد تا امروز   11035327   نفر

    »  هزینه نظافت معابر شهر تا امروز   879681000000   ریال

    »  تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده تا امروز   4484   عدد

    »  تعداد پایانکار ساختمانی صادر شده تا امروز   10173   عدد