5°C 
اوقات شرعی
 • چهارشنبه،03 بهمن 1397
 • ورود
 
     
   • آمار نامه جیبی

     

    امروزه اطلاعات به روز و کارآمد، یک نیاز ضروری در عرصه تصمیم سازی، سیاستگذاری و برنامه ریزی های مدیریتی است، از سویی دیگر یکی از دغدغه های مدیران دسترسی به اطلاعات مورد نیاز بویژه در جلسات کاری است لذا مجلد های حاضر با هدف ارائه اهم اطلاعات کاربردی در موضوعات فعالیتی شهرداری مشهد با ملاحظات ذیل تهیه و گرد آوری گردیده است.

    v      انتخاب گزیده شاخص ها و اقلام آماری پرکاربرد.

    v      تبدیل مقیاس ها و ساده سازی عناوین اقلام.

    v      ارسال مکاتبه اداری و اخذ تاییدیه نمایندگان واحدها در قالب امضاء زنده ذیل جداول حاوی اطلاعات.

    در این راستا ضمن تشکر از همکاری مدیران و نمایندگان آمار و برنامه ریزی واحدهای تابعه شهرداری امید داریم این مجلد ها بخشی از نیازهای اطلاعاتی شما فرهیخته گرامی را تامین نماید.

          آمارنامه جیبی شهر مشهد- سال 94                                

     

     آمارنامه جیبی شهر سازی و معماری- سال94                           

     

     

     

    آمارنامه جیبی خدمات و محیط زیست شهری- سال94                 

     


                   

    تعداد بازدید :1860
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: